Gõ máy thuê uy tín

Cách dùng EITHER - Các từ thuộc về ngữ pháp thường gặp 04

Cách dùng EITHER - Các từ thuộc về ngữ pháp thường gặp 04


Trong ngữ pháp tiếng Anh có vài từ thuộc về ngữ pháp không khó dùng nhưng nhiều người vẫn hay dùng sai, như: TOO, ALSO, SO, SO THAT, SO...THAT, EITHER, NEITHER, AS, LIKE, ENOUGH... Trong bài này, ta xem xét cách dùng từ EITHER.

* Ý NGHĨA CỦA EITHER:
- EITHER có 2 nghĩa tùy theo vị trí của nó trong câu.
* VỊ TRÍ CỦA EITHER:
1. ĐỨNG CUỐI CÂU: 
- Ở vị trí này, EITHER có nghĩa là CŨNG KHÔNG, dùng để phụ họa cho ý đã nói trước đó với nghĩa phủ định. Ở cách dùng này, EITHER là giống như TOO dùng ở cuối câu nhưng TOO dùng trong câu khẳng định, còn EITHER thì dùng trong câu phủ định.
* TA CÓ HÌNH THỨC NHƯ SAU: S + TRỢ ĐỘNG TỪ + DẠNG RÚT GỌN CỦA NOT  + ,EITHER.
- Các ví dụ của TRỢ ĐỘNG TỪ + DẠNG RÚT GỌN CỦA NOT: AREN'T, ISN'T, DON'T, DOESN'T, DIDN'T, HAVEN'T, HASN'T, CAN'T, COULDN'T, HADN'T, SHOULDN'T, WOULDN'T...
- LƯU Ý: AM NOT không có dạng rút gọn nên có thể nói I AM NOT, EITHER, CÒN CÁC ĐỘNG TỪ KHÁC NÊN DÙNG DẠNG RÚT GỌN.
Ví dụ: TA CÓ 3 NGƯỜI A, B, C CÙNG NÓI CHUYỆN VỚI NHAU
+ AI love fried fish.(Tôi thích cá chiên) BI don't. (Tôi không thích cá chiên) CI don't either.(tôi cũng không)
+ AI am tall.(Tôi cao) BI'm not.(Tôi thì không cao) CI'm not either.(Tôi cũng không)
+ AI can sing.(Tôi biết hát) BI can't.(Tôi thì không biết hát) CI can't either.(Tôi cũng không biết hát)

* Nếu không rút gọn câu với TRỢ ĐỘNG TỪ + DẠNG RÚT GỌN CỦA NOT, EITHER phải đứng cuối 1 câu có đầy đủ CHỦ NGỮ + ĐỘNG TỪ + TÂN NGỮ (S + V +O)
Ví dụ:
+ I cannot speak French either. (Tôi cũng không biết nói tiếng Pháp)
+ I am not studying economics either. (Tôi cũng không phải đang học  kinh tế)
+ I don’t like this one, and I don’t like that one either. (Tôi không thích cái này và tôi cũng không thích cái kia)
+ Peter isn’t here. John isn’t here either.(Peter không có mặtởđây. John cũng không có mặt ở đây)
+ I know you don’t like me. I don’t like you either.(Tôi biết anh không thích tôi. Tôi cũng không thích anh)
+ I don't want to eat either. (Tôi cũng không muốn ăn)
+ I didn't like the movie either (Tôi cũng không thích phim đó) 
2. ĐỨNG GIỮA CÂU: EITHER lúc này dùng trong trường hợp có 2 đối tượng A và B, ý người nói muốn diễn đạt có thể áp dụng cho hoặc đối tượng A hoặc đối tượng B. Để hiểu rõ hơn, ta cần xem xét EITHER dùng trong các ví dụ cụ thể.
*  EITHER đứng liền trước danh từ nhưng chỉ danh từ số ít.
Ví dụ:
+  On either side of the temple, there is a small entrance. (Ở hai bên hông chùa bên nào cũng đều có 1 lối vào nhỏ)
+  Either shop is okay because their prices are the same (Trong hai cửa hàng đó cửa hàng nào cũng được vì giá cả của họ như nhau)
* EITHER trong cấu trúc EITHER OF + Đại từ Tân Ngữ Số Nhiều (YOU/THEM/US) hoặc EITHER OF + Danh từ Số nhiều.
** Lưu ý: danh từ số nhiều này phải xác định bằng cách có THE hoặc có TÍNH TỪ SỞ HỮU đằng trước.
 Ví dụ:
+  I don’t like either of them (Tôi không thích người nào trong hai người họ hoặc Tôi không thích thứ nào trong hai thứ đó)
+ I don't like either of my  brothers (Tôi không thích người nào trong số 2 người anh của tôi)
+ If either of the girls comes, please tell her I am not here.(nếu một trong hai cô gái đó có cô nào đến đây, vui lòng nói với cô ấy là tôi không có ở đây) 
* EITHER trong cấu trúc EITHER ...OR... (HOẶC ...HOẶC...)
Ví dụ:
+ He must be either mad or drunk. (Hắn ẳt hẳn hoặc là say rượu hoặc là bị tâm thần)
+ We must either go now or stay till the end (Hoặc là chúng ta về ngay lúc này hoặc là ở lại đến phút cuối cùng)
Như vậy ta đã học xong những gì cần học về từ EITHER này.
Tienganhonline.com
NHẬN XÉT ()