Gõ máy thuê uy tín

Tiền tố - Hậu tố "lạ" trong tiếng Anh

Môt trong những cách chủ động mở rộng vốn từ đó là dùng tiền tố - hậu tố. Hôm nay các em cùng cô tìm hiểu một số tiền tố - hậu tố khá lạ xuất hiện trong tiếng Anh nhé!

- Tiền tố “anti” nghĩa là chống lại, phản lại (chú ý ta không phát âm là an-ti mà là an-tai các em nhé)..ví dụ ta có Antifan, anti-smoking,..

- Tiền tố “counter” nghĩa là “ngược lại” ví dụ như counterclockwise (ngược chiều kim đồng hồ), counteract (phản ứng ngược trở lại)

- Hậu tố “proof” cũng có nghĩa là chống lại, ngăn lại. ví dụ như “ a waterproof watch” (một chiếc đồng hồ chịu nước), “a bulletproof car” (một chiếc xe chống đạn)

- Hậu tố “free” nghĩa là được miễn, hoặc không có. Ví dụ như “sugar-free food” (thức ăn không có đường), stress-free holiday (một kì nghỉ không stress), duty-free product (hàng miễn thuế)..
NHẬN XÉT ()