Gõ máy thuê uy tín

Mẫu dịch bằng cấp ba (3) trong tiếng Anh.

Dịch Mẫu bằng tốt nghiệp Cấp Ba
MINISTRY OF EDUCATION & TRAINING
No …..SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
INDEPENDENCE – FREEDOM – HAPPINESS

 œ

HIGH SCHOOL CERTIFICATE

This certifies that

Full Name:
Date of Birth:
Place of Birth:
Student of:
Has successfully passed the High School Graduation Examination
Date Taken:
Examination Board:
Classification:
                                   
Date ….
Director of Ho Chi Minh City Department of Education & Training
(Signed and Sealed)
…..
  
Photo
(Sealed)
Registration NO ….
                            Date ….

NHẬN XÉT ()