Gõ máy thuê uy tín

CÁCH ĐƠN GIẢN THỂ HIỆN SỰ NGẠC NHIÊN TRONG TIẾNG ANH


1. Really? (Thật á?)

2. What? (Cái gì cơ?)

3. What a surprise! (Thật là ngạc nhiên!)4. Well I never!/ Blimey! (Ồ!)

5. You’re kidding! (Bạn đùa mình à!)

6. I don’t believe it! / Are you serious? (Mình không tin! / Bạn nói nghiêm túc chứ?)

7. I’m speechless! (Tôi không thể thốt được nên lời nữa rồi!)

8. I’d never have guessed. (Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó)

9. You don’t say! (Thật bất ngờ!)
NHẬN XÉT ()