Gõ máy thuê uy tín

Nói các ký tự, ký hiệu lạ trong tiếng Anh như thế nào?

 www.dichthuatdaiviet.com
 • @ đọc như "at" trong tiếng Anh
 • # = number, hash (British English), pound (American English)
 • $ = dollar
 • £ = pound (British English)
 • % = percent 
 • ^ = caret (dùng để đánh dấu chỗ phải thêm chữ còn sót)
 • & = ampersand ( mình vẫn thường nghe mọi người đọc kí hiệu này là ‘and’ đấy :mrgreen: )
 • * = asterisk (ký hiệu này xuất hiện trên bàn phím điện thoại còn được đọc là Star )
 • ~ = tilde (dùng trong từ điển, để thay cho từ đầu mục trong 1 số phần của 1 mục t / dùng trên chữ n trong tiếng Tây Ban Nha)
 • ! = exclamation mark
 • () = parentheses
 • – = hyphen (dấu nối trong từ ghép)
 • _ = underscore, understroke (dấu gạch dưới từ, ngữ dùng để nhấn mạnh)
 • + = plus sign 
 • – = minus sign
 • × = multiplication sign
 • ÷ = division sign 
 • = = equals
 • [] = square brackets
 • {} = curly brackets (ký hiệu này có vẻ ko phổ biến lắm)
 • <> = angle brackets
 • = backslash (dấu gạch chéo ngược, sử dụng chủ yếu trong toán học và lập trình)
 • / = slash, solidus (dấu sổ, trong miền Nam còn gọi là sẹc, sử dụng nhiều trogn đời sống hàng ngày, ký hiệu địa chỉ nhà, tính toán, lập trinh…) 
 • ¶ = paragraph mark, pilcrow sign (dấu này mình chỉ thấy sử dụng trong MS-WORD, còn ngoài ra chưa hề thấy ở đâu cả) 
 • § = section sign (sử dụng trong văn chương, sách báo. Chia thành các mục, chương, đoạn…)
 • ¥ = Yen sign
 • ¢ = cent sign
 • º = degree symbol, ordinal indicator
 • ‘ = apostrophe, prime(dấu móc lưng, dấu phết… dùng trong toán học)
 • : = colon 
 • , = comma 
 • … = ellipses
 • . = full stop/period/dot
 • ? = question mark
 • “”= quotation marks(AE), inverted comma(BE) (dấu ngoặc kép, dấu nháy)
 • ; = semicolon 
 • ™ = trademark
 • = copyright sign
 • ® = registered
 • – = dash (gạch đầu dòng)
 • Imperative mood (Mệnh lệnh cách)


NHẬN XÉT ()