-->

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC THÊM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC THÊM

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường THCS/THPT…………….

Tên em là:........................................................................................................

Hiện đang học tại lớp………..của trường.

Em viết đơn này xin được trình bày với Ban Giám hiệu nhà trường một việc nhưu sau:

Hiện nay, em đang học tại lớp……………….nhưng lực học của em còn yếu. Vậy em viết đơn này xin được đề nghị với Ban Giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho em được học phụ đạo thêm các môn:………………………. để bổ sung những kiến thức còn yếu của em vào các buổi chiều trong tuần theo kế hoạch của nhà trường. Nếu được sự chấp thuận từ Ban Giám hiệu, em xin cam đoan:

- Đi học đúng giờ.

- Đóng góp đủ số tiền theo quy định.

- Học bài và làm bài đầy đủ, tham gia thực hiện quy chế và nội quy nhà trường lớp tốt.

Em xin chân thành cảm ơn!

…………., ngày… tháng… năm……..

Ý kiến của phụ huynh

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

TẢI MẪU ĐƠN TẠI ĐÂY

NHẬN XÉT ()