Gõ máy thuê uy tín

Lĩnh vực cung cấp

·        Viết CV, Cover Letter, giải bài tập tiếng Anh
·        Dịch Văn bằng, Chứng chỉ, Hồ sơ, Học bạ
·        Dịch sách, truyện, các tài liệu Anh-Việt và Việt-Anh
·        Viết báo cáo, khóa luận, luận văn bằng tiếng Anh
·        Dạy kèm tiếng Anh cho học sinh, sinh viên, người đi làm
·        Dịch hợp đồng Thương mại, hợp đồng xuất nhập khẩu
·        Dịch tiếng Anh Kỹ thuật
·        Dịch tiếng Anh Kinh tế
·        Dịch tiếng Anh Y học
·        Dịch tiếng Anh Xây dựng
·        Dịch tiếng Anh về Luật
·        Dịch tiếng Anh Kiến trúc
·        Dịch tiếng Anh Quân sự.
·        Hotline: 0986.832.958 (Gặp Mr. Tâm)
NHẬN XÉT ()