-->

Phân biệt điểm giống và khác nhau giữa Artist và ArtisteArtist: hoạ sĩ, nghệ sĩ
Artiste: diễn viên chuyên nghiệp

- Artist: là người vẽ, hoặc điêu khắc như một nghề hay thú vui.
E.g: Tuong had, more than any artist before him, the ability to make his figures look solid.
Tưởng, hơn hẳn các hoạ sĩ trước, có khả năng vẽ hình nổi.
- “artist” là nhà văn, một nhà biểu diễn hay một diễn viên như nhạc sĩ, kịch hay vũ công.
E.g: Among the artists appearing on our show tonight, we have pop star Ronan Keating.
Trong số các nghệ sĩ xuất hiện trong buổi trình diễn của chúng ta ngày hôm nay có ngôi sao nhạc pop Ronan Keating.

- Artiste: là một từ cổ dùng từ chỉ các nhà biểu diễn chuyên nghiệp như vũ công, nhạc sỹ hay diễn viên xiếc. Tuy nhiên, từ này không được dùng cho các nhạc sĩ cổ điển.
E.g: He was the strong man in the acrobatic troupe, often taking the place of the usual artiste as bottom man in the “human pyramid” act.
Anh ta là người khoẻ mạnh trong nhóm diễn viên nhào lộn và thường đảm trách nhiệm vụ người diễn viên làm chân trụ trong tiết mục “kim tự tháp người”
NHẬN XÉT ()