-->

MẪU ĐƠN NGHỈ HỌC CHO HỌC SINH CẤP 3 (PHỤ HUYNH VIẾT)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………., ngày… tháng… năm……..

 

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

- Căn cứ Quy chế của trường THPT............................................................... .

Kính gửi: Thầy (cô) giáo chủ nhiệm lớp…… cùng các thầy, cô giáo bộ môn

Tôi là:..............................................................................................................

Sinh ngày:.......................................................................................................

Số CMND:………….. Ngày cấp:…………. Nơi cấp:.....................................

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................

Chỗ ở hiện nay:...............................................................................................

Điện thoại liên hệ:...........................................................................................

Tôi là cha/mẹ của cháu……………….., hiện là học sinh lớp..........................

Tôi làm đơn này với mong muốn xin phép thầy (cô) giáo chủ nhiệm cùng các thầy, cô giáo bộ môn cho cháu………………..được nghỉ học ngày……………(tức thứ 3 tuần này) do cháu bị sốt vi rút nên không thể đến lớp học được. Trong thời gian nghỉ học, tôi sẽ đốc thúc cháu…………..học tập tại nhà, đảm bảo theo kịp chương trình học trên lớp.

Kính mong thầy, cô giáo xem xét và tạo điều kiện cho cháu nhà tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

TẢI ĐƠN TẠI ĐÂY

NHẬN XÉT ()