-->

MẪU ĐƠN XIN LÀM VIỆC TẠI NHÀ CHI TIẾT NHẤT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày… tháng… năm……

 

ĐƠN XIN LÀM VIỆC TẠI NHÀ

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty………………..

Căn cứ Nội quy, quy chế của Công ty……………………

Tôi tên là: Nguyễn Văn A                 Sinh ngày: 20/3/1995

Số CMND/CCCD:…………. Ngày cấp:………… Nơi cấp:............................

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................

Chỗ ở hiện nay:...............................................................................................

Số điện thoại liên hệ:.......................................................................................

Tôi xin trình bày với Quý Công ty một sự việc như sau:

Hiện tại, tôi đang là nhân viên thuộc bộ phận……………, Công ty...............

Do tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp (Nêu ra lý do chính đáng để được Công ty chấp thuận) nên tôi xin phép Công ty cho tôi được phép làm việc online tại nhà.

Tôi hứa sẽ đảm bảo năng suất công việc như làm việc tại Công ty.

Tôi kính mong Quý Công ty nhanh chóng xem xét, giải quyết yêu cầu trên của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

TẢI ĐƠN TẠI ĐÂY

NHẬN XÉT ()