-->

Văn bản đơn xin ly hôn

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN…………

Tôi tên là: Nguyễn Đức Minh                      Sinh ngày: 23/7/1981

Số CMND/CCCD (Hộ chiếu):…………… Ngày cấp:……. Nơi cấp: Công an tỉnh…...............

Hiện cư trú: Xóm……, xã……., huyện………, tỉnh……….

Xin được ly hôn với: Bà Nguyễn Thu Thảo         Sinh ngày: 22/4/1985

Số CMND/CCCD (Hộ chiếu):…………… Ngày cấp:……. Nơi cấp: Công an tỉnh…...............

Hiện cư trú: Xóm……, xã……., huyện………, tỉnh……….

* Nội dung xin ly hôn: (Các bên trình bày theo hoàn cảnh và lý do thực tế của mình), chúng tôi sẽ đưa ra ví vụ về cách ghi để khách tham khảo.

Ngày… tháng… năm………, tôi có kết hôn với bà Nguyễn Thu Thảo và chung sống với nhau hạnh phúc đến năm 20… thì bà Nguyễn Thu Thảo có quan hệ ngoài luông (ngoại tình) với một người đàn ông khác cùng thôn. Mặc dù, tôi đã nhiều lần khuyên giải để đảm bảo hạnh phúc gia đình nhưng vợ tôi không thay đổi dẫn đến gia đình thường xuyên mâu thuẫn, ảnh hưởng đến việc tâm sinh lý cũng như việc học hành của các con tôi. Ngày… tháng… năm……., tôi và vợ tôi chính thức sống ly thân đến nay đã tròn…..năm. Đời sống chung của chúng tôi không thể hòa hợp, nay làm đơn này để đề nghị Tòa án nhân dân quận/huyện……….giải quyết thủ tục ly hôn.

* Về con chung: (Ghi thông tin con chung và thỏa thuận về quyền nuôi con và trợ cấp cho con nếu có).

Chúng tôi có hai con chung:

1. Cháu Nguyễn Đức A                     Sinh ngày:…/…./………

Số CMND/CCCD (Hộ chiếu):…………… Ngày cấp:……. Nơi cấp: Công an tỉnh…...............

Hiện cư trú: Xóm……, xã……., huyện………, tỉnh……….

Nghề nghiệp: Sinh viên đại học

2. Nguyễn Thùy B                                      Sinh ngày:…/…/……..

Hiện là học sinh lớp 9A - Trường THCS…………..

Chúng tôi thỏa thuận, sau khi ly hôn hai cháu Nguyễn Đức A và cháu Nguyễn Thùy B sẽ ở sinh sống cùng với mẹ, hàng tháng tôi sẽ trợ cấp cho các cháu một khoản tiền là…………..VNĐ (Bằng chữ:……………………….đồng) đến khi cháu tròn 18 tuổi.

* Về tài sản chung: (Các bên có quyền tự thỏa thuận, phân chia tài sản hoặc yêu cầu Tòa án phân chia theo quy định của pháp luật nếu như không thể đạt được thỏa thuận).

Nếu trường hợp đạt được thỏa thuận thì chỉ cần ghi: Tài sản chung, riêng do hai bên tự nguyện thỏa thuận, không yêu cầu Tòa án phân chia. Nếu không có tài sản thì chỉ cần ghi: “Không có tài sản và không yêu cầu Tòa án phân chia”.

Trong trường hợp có tài sản không thỏa thuận được: Các bên liệt kê tài sản chung của hai vợ chồng và ghi rõ yêu cầu Tòa án phân chia theo đúng quy định của pháp luật.

…………., ngày… tháng… năm…….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT ()