-->

Cách viết bản kiểm điểm do không chuẩn bị bài

 KÍCH VÀO ĐÂY TẢI MẪU VỀ.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: Thầy (cô) giáo chủ nhiệm cùng toàn thể thầy,

cô bộ môn lớp 7A

Tên em là: Nguyễn Tiến Minh                     Sinh ngày: 26/7/20xx

Là học sinh lớp: 7A                                     Trường: THCS Hoàng Mai

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

Vào hôm Thứ 5 ngày 17/12/2020, em có mắc một khuyết điểm đó là không chuẩn bị bài môn Ngữ Văn của cô Hoa phụ trách. Em tự nhận thấy lỗi của mình là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tới tập thể lớp và khiến thầy, cô phiền lòng.

Em xin hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm, em xin chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường và thầy cô đề ra.

Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Em xin trân trọng cám ơn!

……….., ngày… tháng… năm……..

 Chữ ký học sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

 Chữ ký phụ huynh

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

NHẬN XÉT ()